PASTA DENTAL XTRA WHITENING PEPSODENT FORMATO 3X2 130G